Digitalització de documentació

Sistemes de digitalització avançats on la traçabilitat i el control de cada document fa que els nostres clients confiïn en nosaltres
Aradoc-foto-26
ISO 27001:2013
Aradoc-foto-26
ISO 30301:2019
Aradoc-foto-26
ISO 9001:2015

Sol·licita informació

Beneficis del nostre servei integral

Augmenta la productivitat

Redueix els temps

Millora l'eficiència

Millora l´experiència

Evita poblemes legals

Adapta't als canvis

Solucions de digitalització escalables

Escaneig, digitalització automàtica mitjançant full Text OCR o digitalització de dades
Sotmetem els nostres processos de digitalització a eines de millora i qualitat
Gestionem la documentació i fem la devolució, custòdia i/o destrucció

Digitalització administrativa

Oferim el servei de digitalització i captura de tota aquella informació rellevant i present a la teva empresa:

 • Digitalització de documents a pdf
 • Digitalització de factures
 • Digitalització d’albarans

Digitalització d'expedients

Disposem de les eines necessàries per processar, capturar i emmagatzemar tota la informació amb l’objectiu de:

 • Processar la informació d’acord amb les necessitats
 • Agilitzar els processos administratius
 • Millorar els serveis i la captura de coneixement
 • Estalviar temps a la localització i consulta
 • Reduir lespai físic que ocupen

Digitalització d'històries clíniques

Presentem una solució digital per a la gestió d’històries clíniques que permet millorar l’atenció al pacient:

 • Accés il·limitat
 • Immediatesa i eficàcia a la consulta
 • Rendibilitat a l’espai físic
 • Major seguretat
 • Major productivitat

Solicita información

Nuestros asesores se pondrán en contacto contigo para hacer una propuesta adaptada a tus necesidades.