Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

A Ara Doc apostem per una estratègia empresarial que fomenti l´ocupació i la cohesió social a través d´accions responsables en matèries com l´aprenentatge permanent, l´organització del treball, la conciliació del treball i vida familiar, la igualtat d´oportunitats, la inclusió social i el desenvolupament sostenible.

Pla de Reinserció Laboral

La inserció laboral de col·lectius en risc d´exclusió social es una de les prioritats del nostre compromís amb la societat.

Per aquest motiu, la nostre borsa de treball està a disposició de:

Pla d´Igualtat efectiva d´oportunitats entre dones i homes

A Ara Doc hem implantat el Pla d´Igualtat de manera voluntària amb el propòsit de donar el mateix tracte i les mateixes oportunitats a qualsevol persona independentment del seu sexe.

Col·laboració con ONGs

Ara Vinc materialitza el seu compromís de solidaritat en matèria de salut, drets humans, integració i cooperació mitjançant un conveni de col·laboració activa amb les següents organitzacions.

ARA DOC
Avda. de Madrid 55 Pol. Ind. Pla de les Gavarreres 08711 Òdena (Barcelona)
T. (+34) 902 340 680
E. comercial@aradoc.es
  • Custodia Documental

  • Destrucció Confidencial